1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

angha.got.se@mto.org

Day: Saturday
Time: 17:00 – 19:30
Program: Lecture on Sufism
(in Persian, with simultaneous translation in Swedish)
Day: Saturday (open three weeks, one week closed)
Time: 11:00 – 14:00
Program: Persian course

Persian

angha.got.se@mto.org

روز : شنبه

(سه هفته متوالي و يك هفته تعطيل)

ساعت  17:00 الي 19:30

(به زبان فارسی با ترجمۀ همزمان به سوئدي)

روز : شنبه
ساعت 00: 11 الي 14:00

برنامه : كلاس فارسي

angha.got.se@mto.org

Dag: lördagar
tre påföljande veckor och ledig den fjärde veckan
Tid: 17:00 – 19:30
Aktivitet: Allmänna Sufimöten
(På persiska med svensk översättning)

Dag: lördagar
Tid: 11:00 – 14:00
Aktivitet: Farsilektioner

Map