1/4
2/4
3/4
4/4

angha.sto.se@mto.org
Day: Sunday
(every second Sunday)
Time: 17:00 – 19:30
Program: Lecture on Sufism
(in Persian, with simultaneous translation in Swedish)

angha.sto.se@mto.org

روز : يكشنبه
(هر دو هفته يكبار)
ساعت 17:00 الي 19:30 :زمان
برنامه: جلسۀ تصوّف
به زبان فارسی با ترجمۀ همزمان به سوئدي

angha.sto.se@mto.org

Dag: söndagar
(varannan vecka)
Tid: 17:00 – 19:30
Aktivitet: Allmänna Sufimöten
(På persiska med svensk översättning)

Map